/home/sites/rulefo/public/documents/main/lisa/8klass/1teema/kirjandus/lugemiskontroll.htm Lugemiskontroll Kärbeste jumal koost. Sabina

Lugemiskontroll
W. Golding "Kärbeste Jumal"


1. Miks on raamatul selline pealkiri?....................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

2. Vali välja oma lemmiktegelane ja kirjelda teda (välimus, iseloom jne)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

3. Millised rituaalid mõtlesid poisid valja?..........................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

4. Kellel oli sinu arust õigus, kas Ralphil, kes võitles tule eest või Jackil, kes pidas jahti tähtsamaks? Põhjenda oma arvamust.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

5. Kirjuta koletisest, mida poisid kartsid. ...........................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

6. Kirjelda Põssa ja Simoni surma. .....................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

7. Kuidas raamat lõppes?......................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................