/home/sites/rulefo/public/documents/main/koduopetaja/dom_uchitel_est.htm

Dom_uchitel_est

MIKSIKE                                                                miksikese_logo.jpg (3117 bytes)

   Miksikese koduõpetaja

arvutiylesanne2.jpg (3992 bytes)  Miksikese koduõpetaja kujutab endast teenust, mis annab eesti keele õpet välismaal elavatele kooliõpilastele. Miksikese koduõpetaja eesmärk on viia laste emakeeleoskus sellisele tasemele, et nad saaksid võimalikult valutult jätkata õpinguid pärast Eestisse naasmist.

arvutiylesanne2.jpg (3992 bytes) Miksikese koduõpetaja koostab igale lapsele individuaalse õppekava ning õppematerjalid, mis vastavad riiklikule õppekavale. Õppetöö ajad ja kestvus on paindlikud ning järgitakse maksimaalselt iga õppija soove. Keeleõppe tunnid on võimalik sättida nii, et need sobiksid õppija ajakavaga.

arvutiylesanne2.jpg (3992 bytes) Tunnid toimuvad Miksikese Õppekeskkonna http://miksike.ee Minu Miksikese online-platvormil ning Skype'i vahendusel. Tunnid toimuvad vastavalt vajadusele ja soovile 1-3 korda nädalas.

arvutiylesanne2.jpg (3992 bytes) Miksike on viimase kolme aasta jooksul osutanud koduõpetajate teenust Kaitsejõudude Peastaabi ning Välisministeeriumi töötajate peredele, kes on välislähetuses ja samuti lastele Soomes ning mujal maailmas. Head tulemused julgustavad teenust laiendama.

arvutiylesanne2.jpg (3992 bytes) Soome riik võimaldab õpilastel saada emakeele õpet kaks korda nädalas ning seepärast on võimalik, et Koduõpetaja teenused makab kinni lapsevanema asemel kool. Pakume õppe alguses kaks nädalat tasuta tunde, mil saame koostada ka õppeplaani ning tasu hakkame võtma alles siis, kui tellija on veendunud, et sellest teenusest on ka kasu.

arvutiylesanne2.jpg (3992 bytes) Miksikese õppekeskkonna tutvustus
Miksikese Õppekeskkonda arendab ja majandab alates 1998. aastast OÜ Miksike. Miksike pakub üldhariduskoolidele erinevaid e-õppe materjale ja viib läbi online-ühisõppe üritusi. Samuti toimuvad online-keeleõppetunid. OÜ Miksike on edukalt osalenud rohketes Euroopa Liidu rahvusvahelistest projektides.
Lisaks Eestile on Miksike tegev ka Lätis, Leedus ja Sloveenias.
OÜ Miksike omab Teadus- ja Haridusministeeriumi poolt väljastatud koolituslitsentsi ning viib läbi koolitusi.

arvutiylesanne2.jpg (3992 bytes) Kontakt

Eesti keelt õpetavad Kristi, Kristiina. Oleme hea meelega nõus vastama teie küsimustele.
Huvi korral kirjutage palun aadressil info@miksike.ee või helistage numbril +3727422550.